Taran Mari Thune

Professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

Taran Mari Thune

Professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

Biography

Taran Thune er professor i innovasjonsstudier på Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Hun leder også forskningssenteret INTRANSIT som forsker på omstilling  i store norske næringer, som olje og gass, maritim industri, oppdrettsnæringen og prosessindustrien. Her jobber vi med å forstå drivere, barrierer og omstillingsprosesser både i tilknytning til digitalisering og grønn omstilling. Tarn jobber særlig med forsknings- og innovasjonspolitikkens rolle i omstilling.

Fra Twitter