Tom Einar Jensen

Administrerende direktør, FREYR og co-grunnlegger og partner i EDGE

Tom Einar Jensen

Administrerende direktør, FREYR og co-grunnlegger og partner i EDGE

Biography

Tom Einar Jensen er co-grunnlegger og partner i EDGE, et globalt, rådgivende, investerings- og prosjektutviklingsfirma som sikter mot å katalysere ansvarlige og bærekraftige løsninger.Tidligere har Tom hatt leder rolle i SYSTEMIQ, Joule Unlimited og Agrinos. Før det igjen, har han hatt ulike lederroller i finans, strategi og forretningsutvikling i Norsk Hydro

Fra Twitter