Tor Grande

Prorektor for forskning og formidling, NTNU

Tor Grande

Prorektor for forskning og formidling, NTNU

Biography

Tor Grande er prorektor for forskning og formidling ved NTNU. Han ble professor i materialkjemi/materialvitenskap 1997 ved NTNU og tidligere vært prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap og Instituttleder ved Institutt for materialteknologi.

Han har en bred og lang undervisning og forskningserfaring innen kjemi og materialvitenskap med utstrakt forskningssamarbeid både med næringsliv, instituttsektor og akademia i Norge og internasjonalt.Han har veiledet over 60 doktorgradskandidater og publisert omkring 300 artikler i internasjonale journaler.

Han har vært gjesteforsker ved flere utenlandske institusjoner inklusiv Northwestern University og EPFL. Han har i to perioder vært medlem av Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og han fikk likestillingsprisen ved NTNU i 2009. Han er medlem av Det Norske Vitenskapsakademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

All session by Tor Grande

Fra Twitter