Tore Ulstein

Styreleder i Ulstein Group

Tore Ulstein

Styreleder i Ulstein Group

Biography

Tore Ulstein er styreleder i Ulstein Group og styremedlem i flere bedrifter i Ulstein Group samt Ulsmo, styreleder i SINTEF og styremedlem i GC Rieber AS. Han er medlem av Ordensrådet for St. Olavs Orden, Rådet og kontrollkomiteen i Stiftelsen DNV, senterstyret i SFI Move og medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Før han ble styreleder for Ulstein Group var han i flere år nestleder i styret, og han har også hatt flere ledende stillinger i konsernet, blant annet visekonsernsjef og administrerende direktør i Ulstein Design & Solutions AS og Ulstein Verft AS. Han har hatt en rekke verv i nærings- og organisasjonsliv. Han var president i NHO fra 2013 til 2017. Han har vært styreleder i NORCE, rådsmedlem i det Nasjonale Eksportrådet, medlem i Divisjonsstyret for Innovasjon, medlem av Study Program Council for Marine Engineering, medlem av styringskomiteen for GCE Maritime, medlem av Norsk Industris Maritime Innovasjonsutvalg og medlem av DNVs Nordic Committee for Safety at Sea.

Ulstein har en  doktorgrad innen marin hydrodynamikk fra NTNU samt en sivilingeniørgrad fra NTNU og diplom fra Massachusetts Institute of Technology (MIT).  Han har arbeidet som førsteamanuensis II ved NTNU.

 

All session by Tore Ulstein

Fra Twitter