Tore Ulstein

Visekonsernsjef, og styreleder i Ulstein Group og Ulstein Shipping

Tore Ulstein

Visekonsernsjef, og styreleder i Ulstein Group og Ulstein Shipping

Biography

Tore Ulstein er Dr. ing. fra NTH med spesialfag marin hydrodynamikk, samt diplom fra MIT. Han er styreleder i Ulstein Group ASA og innehar flere styreverv i Ulsteinkonsernet, der han også har innehatt ulike lederroller gjennom 20 år. Ulstein er styreleder i forskningsinstituttet NORCE og er styremedlem i Norwep og Eksportstrategirådet. Han er medlem av Ordensrådet for St. Olavs Orden, og medlem av rådet samt kontrollkomiteen i DNV. Var president i NHO i perioden 2013 – 2017. Har vært medlem i Norsk Industri sitt Innovasjonsutvalg, medlem i bedriftsforsamlingen i Statoil, Divisjonsstyret for Industri og Energi, og Divisjonsstyret for Innovasjon i Norges Forskningsråd.  Han var  med i etableringa av Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) og var styremedlem de første 10 årene.

 

Fra Twitter