Lerchendalkonferansen 2012

Lerchendalkonferansen 2011

«Gambling eller kloke kroner?» – Investeringsstrategi for kunnskapsnasjonen Noen av innlederne: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa dir. Elisabeth Enger, Jernbaneverket dir. Vibecke Hverven, Sweco Professor Bengt-Åke Lundvall,...
Les mer

Fra Twitter