Foredragsholdere

Innledere og paneldeltakere på Lerchendalkonferansen 2021

Eilert Hanoa

Administrerende direktør, Kahoot

Brage Johansen

CEO, Heimdall Power

Ivar Slengesol

Direktør for strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt Norge

Eirik Wærness

Direktør og sjeføkonom, Equinor

Harald Eia

Konferansier Lerchendal 2021

Ivan Filipenko Eriksen

CMO & CO Founder of Bergen Carbon Solutions

Erna Solberg

Statsminister

Øystein Dørum

Direktør Samfunnskøkonomi, NHO

Runa Haug Khoury

CEO for AION by Aker BioMarine

Cilia Holmes Indahl

Fagekspert bærekraftige forretningsmodeller og leder, EQT Foundation

Kjerstin Braathen

Konsernsjef, DNB

Yngvar Ugland

Forbrukerteknolog og divisjonsdirektør i NewTechLab DNB

Tom Einar Jensen

Administrerende direktør, FREYR og co-grunnlegger og partner i EDGE

Robert-Jan Smits

President of the Executive Board, Eindhoven University of Technology

Ragnar Torvik

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og rådgiver for Forte Fondsforvaltning

Sigurd Ringstad

Event Specialist, Kahoot

Hans Erik Vatne

SVP, Chief Technology Officer, Norsk Hydro ASA

Anne Kjersti Fahlvik

Fungerende administrerende direktør og områdedirektør - næringsutvikling og nyskaping, Norges forskningsråd

Anne Borg

Rektor, NTNU
Foto: Advokatfirmaet Hjort DA

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef i SINTEF

Lise Lyngsnes Randeberg

President i Tekna

Fra Twitter