Video 2023

Her kan du se video fra alle innlegg under Lerchendalkonferansen 2023

Dag 1: tirsdag 7. februar 2023

Velkommen
Anne Borg, rektor, NTNU og Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Norges forskningsråd ønsker velkommen til Lerchendalkonferansen 2023.


Hvordan må politikk, næringsliv og forskning spille på lag for å nå målene satt for 2030 og 2050
Fra krise til muligheter i en ustabil verden, hvordan navigere i en tid med mye usikkerhet?
Sylvia Schwaag Serger, professor, rådgiver OECD, Kina-ekspert, Lund Universitet, Sverige


Del 1: Gjør vi nok tidsnok når utenkelige scenarier blir den nye normalen?

Grønn skipsfart
Trond Andreas Vikan Johnsen, markedsdirektør, Energi og transport, SINTEF Ocean AS


Klima, energi og bærekraft, hvordan alt henger sammen med alt – er vi på veg til Paris eller ikke?
Hvordan samarbeid, bruk av ny teknologi og tøffe prioriteringer/valg vil hjelpe oss å nå målene om et null-utslippssamfunn.
Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS, Norge og styreleder for Norsk Industri Elektro og energi


Kan teknologien redde klimaet?
Gorm Andreas Grønnevet, Vice President, Analysis og AI, Telenor


Lerchendalsamtalen 1
Paneldeltakere:
• Astrid Lilliestråle, markedsdirektør Enova og medlem av Klimautvalget 2050
• Sigrun Gjerløv Aasland, leder, ZERO
• Sylvia Schwaag Serger, professor, rådgiver OECD, Kina-ekspert, Lund Universitet, Sverige
• Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS, Norge og styreleder for Norsk Industri Elektro og energi
• Eva Camerer, direktør, strategisk stab, Innovasjon Norge
• Gorm Andreas Grønnevet, vice president, Analysis og AI, Telenor
• Trond Andreas Vikan Johnsen, markedsdirektør, Energi og transport, SINTEF Ocean AS

• Moderator: Tor Grande, prorektor for forskning og formidling, NTNU


Del 2: Radikal innovasjon i en turbulent tid med brå endringer

Hvordan ligge foran på innovasjon – hva kan /bør Norge gjøre?
Hva kjennetegner gode forskings- og innovasjonssystemer og hvordan kan norske virksomheter og utdanningsinstitusjoner bli bedre her? Hvordan kan bedrifter og forskningsmiljøer finne sammen? Hva skal til for å mobilisere mer private investeringer i forskning?
Trond Arne Undheim, Futurist, podcaster, investor, consultant, and executive, author, speaker, entrepreneur with background from WPP, MIT and the EU, helping organizations to deal with disruption
(Digitalt innlegg)


Case: Freyr: Radikal innovasjon i en turbulet tid med brå endringer – i praksis!
FREYRs ambisjon er å lage battericeller med verdens laveste karbonavtrykk. Basert på ren norsk energi, ny teknologi, batterimaterialer fra regionale leverandører og et lokalt økosystem av underleverandører, har de mål om å bli en ledende europeisk leverandør av bærekraftige battericeller. Men, hvordan tilpasser de seg i en verden som brått er snudd på hodet siden oppstart, med nye geopolitiske- og økonomiske forhold, Biden som gir enorme støttepakker som kan snu hele batteriindustrien på hodet osv?
Marius Meisfjord Jøsevold, Head of Community relations, FREYR


Hvordan går det egentlig i Norge?
Vi løper fort men ikke fortere enn våre naboland eller verden ellers! Vi må få mer kraft på hvordan vi satser på forskning i Norge og vi må få næringslivet med på laget og vi må få det offentlige – hva skal til før det er for sent?
Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør, Abelia


Lerchendalsamtalen 2:
Hva skal til for å lykkes med radikal innovasjon, mer grunnforskning, mer næringsrettet forskning? Mer samarbeid, mellom hvem? Hvordan innovere og holde på innovasjonstankegangen i en turbulent tid for å kunne bygge nye, bærekraftige industrieventyr?
Paneldeltakere:
• Marius Meisfjord Jøsevold, Head of Community relations, FREYR
• Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør, Abelia
• Thor Richard Isaksen, daglig leder, 6AM Accelrator
• Ragnhild Wahl, FoU direktør, ITS Norway
• Tore Ulstein, styreleder Ulstein Group
• Ingrid Schølberg, dekan, fakultetet for Informasjonsteknologi og elektronikk, NTNU
• Moderator: Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør – Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor

Dag 2: onsdag 8. februar 2023

Velkommen til andre dag ved Anne Borg, rektor NTNU

Veikart for grønt industriløft – gjør regjerningen nok, tidsnok!
En aktiv og fremtidsrettet industripolitikk for å bidra til vekst og utvikling innen nye, norske, grønne industrinæringer er hva vi trenger. Hva gjør regjeringen i praksis for å legge til rette for god, effektiv og grønn industriutvikling? Dette i en meget usikker tid hvor ig radikale grep må til for å nå klimamålene og sikre bærekraftig økonomi.
Jan Christian Vestre, næringsminister

Smtale på scenen med Jan Chr. Vestre og Arvid Moss. Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF leder samtalen.


Del 3: Hvordan klare energiomlegging med klimakutt – hvilke utfordringer står vi ovenfor – hvordan kan de løses?

Siste nytt fra fronten: Endringer har aldri gått raskere, tempoet akselerer, hvordan klare energiomlegging med klimakutt!
Edgar Hertwich, professor, rådgiver klimaomstilling, Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU


Hvordan kan vi utnytte kunnskapen vi har om Norsk Sokkel og Nordsjøen til å bli en ener på miljøvennlige energiløsninger slik at Nordsjøen kan bli Norges «Silicon Valley»?
Arvid Moss, konserndirektør, Hydro Energy

Lerchendalsamtalen 3:
Hvordan kan Norge bruke energikrisen til det nødvendige sparket bak for å få fart i den nødvendige omstillingen? Hva må til for at vi skal klare å bygge fornybar kraft i et raskt nok tempo?

• Arvid Moss, konserndirektør, Hydro Energy
• Edgar Hertwich, professor, rådgiver klimaomstilling, Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU
• Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør Norden, Statkraft
• Shahzad Rana, teknologidirektør, Microsoft Norge, og medlem av Energi21- styret som har som viktigste oppgaver er å følge opp mandatet fra Olje- og Energidepartementet og utarbeide den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.
• Moderator: Stein Mortensholm, kommunikasjonsjef, SINTEF Industri


Del 4: Samspill og samarbeid for å få til nødvendig omstilling
Hvordan velfungerende samarbeidsmodeller, teknologi og innovasjon kan redusere kostnader og klimautslipp og bygge nye, lønnsomme, grønne næringer!
Michelle Williams, CEO, Clara Venture Labs

Hvordan samarbeid og forente interesser kan få fart på grønn industriutvikling
Hvordan ta tak i utfordringer vi står ovenfor. Eksempler fra reelle cases.
Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark AS


Lerchendalsamtalen 4:

Paneldeltakere:
• Michelle Williams, CEO, Clara Venture Labs
• Erik Sauar, CEO, Centate AS
• Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder, Stiftelsesforeningen
• Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark AS
• Susanne Gløersen, bærekraftsansvarlig i SEB Green Tech VC
• Moderator: Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping, NTNU


Del 5: Kompetanse og forskning som drivere for grønn omstilling

Hvordan forvalte kunnskapskapitalen vår like godt som vi forvalter oljeformuen?
Preben Strøm Daglig leder, F85 Energy Valley


Forskningsbasert innovasjon knyttet til grønn omstilling
Lars Stenerud, Administrerende direktør, Plasto AS


Lerchendalsamtalen 5:
Hvilken ny kompetanse trenger vi for det nye næringslivet og hvordan skal vi fremskaffe den? Hvordan dekke kompetansegapet vi har? Hvem skal jobbe med det grønne skiftet? Hvordan klare å konkurrere med Europa?
Paneldeltakere:
• Preben Strøm Daglig leder, Energy Valley
• Carina Hundhammer, Daglig leder, NORIN
• Tonje Foss, Administrerende direktør, Frøygruppen AS
• Kristin Misund,Senior Vice President (SVP) R&D and Business development, Borregaard
• Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor
• Lars Stenerud, Administrerende direktør, Plasto AS
• Moderator: Lars Olav Grøvik, president, Tekna


Oppsummering og avslutning
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF og Line Henriette Holten, generalsekretær, Tekna oppsummerer og takker av for konferansen 2023!

Fra Twitter